Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά Κύπρου - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Access content directly
Journal Articles Δελτίον = Deltion Year : 2013

Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά Κύπρου

Keywords

Dates and versions

halshs-01387402 , version 1 (25-10-2016)

Identifiers

Cite

Ourania Perdiki. Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά Κύπρου. Δελτίον = Deltion, 2013, 34, pp.227-238. ⟨10.12681/dchae.1721⟩. ⟨halshs-01387402⟩
20 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More