Skip to Main content Skip to Navigation
New interface


...
halshs-00985554v1  Conference papers
Outaïle Benabid. L'observatoire permanent d'immigration à Girone (aspectes territoriales et dynamisation du partenariat)
6th International Conference of Territorial Intelligence "Tools and methods of Territorial Intelligence", Besançon, 2008, Oct 2008, Besançon, France
halshs-03466784v1  Conference papers
Sylvain Vondra. De fusta e de fierro
De fusta e de fierro, Armamento medieval crisiano en la peninsula ibérica (sigols XI-XVI). IV Seminario de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, en colaboración con la Asociación Ibérica de Historia Militar, Mar 2020, Madrid, Espagne