Skip to Main content Skip to Navigation
New interface


halshs-02464225v1  Book sections
Cécile Chapelain de Seréville-NielEric BroineDenis BougaultBertrand Fauq. De noodopgraving van een loden kist in Livarot (Calvados). Onderzoeksmethodes en voorlopige resultaten
Lehouck, Alexander; Van Acker, Jan. Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de-16de eeuw), Academia Press, pp.141-144, 2017, Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, vol. 15, 978 94 014 4821 5
hal-02145642v1  Conference papers
Eric BroineCécile Chapelain de Seréville-NielDenis BougaultBertrand Fauq. Rescue excavation of a post-medieval lead coffin in Livarot (Calvados): methods for studying and preliminary results
7th international Colloquium Abbey Museum of the Dunes, Dead Men talking. Interdisciplinary research into archaeological burial context in northwest Europe (10th-16th c.), Oct 2015, Coxyde, Belgium