Sustainable development and forestry resources administration in the Apuseni Mountains area. - HAL Accéder directement au contenu
Communication dans un congrès Année : 2007

Sustainable development and forestry resources administration in the Apuseni Mountains area.

Résumé

Due to irrational cuttings and despite the sustainable development principles, the Romanian forestry environment has suffered a real decline; the factors responsible for the forests status in Romania are identified and the goal is now to ecologically restore the forests. But what can be expected from the territorial community and territorial actors' intelligence and what are the possible links between the communitarian territorial intelligence and the local governance? To bring an answer to all these questions, we proceeded to a set of analyses and investigations in the region of Apuseni Mountains - Romania. The final results are the basis of our research study; they emphasize the need for a global approach, partnerships and citizens' participation to the decisions taking action.
Prin tăieri neraţionale, mediul forestier din România se află într-un continuu declin, contrar principiilor dezvoltării durabile; factorii responsabili de soarta pădurilor ţării au suficiente motive pentru a acţiona energic în vederea reconstrucţiei ecologice a pădurilor. Cât se pot baza pe intervenţia comunităţilor teritoriale şi pe inteligenţa teritorială a actorilor locali şi care poate fi raportul între inteligenţa teritorială comunitară şi guvernarea locală în acest demers complex? În încercarea de a răspunde la aceste întrebări, în ultimii ani, am realizat o serie de analize şi investigaţii în regiunea Munţilor Apuseni - România. Rezultatele obţinute fac obiectul comunicării noastre; ele scot în evidenţă necesitatea abordării globale, a constituirii de parteneriate şi a participării locuitorilor la luarea deciziilor legate de fondul forestier.
Fichier principal
Vignette du fichier
INTI-2006-Alba-Risteiu.pdf ( 120.37 Ko ) Télécharger
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

halshs-00523394, version 1 (11-06-2014)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00523394 , version 1

Citer

Iona Risteiu, Marin Birla. Sustainable development and forestry resources administration in the Apuseni Mountains area.. In International Conference of Territorial Intelligence, Sep 2006, Alba Iulia, Romania. p. 183-188. ⟨halshs-00523394⟩
103 Consultations
71 Téléchargements
Dernière date de mise à jour le 16/06/2024
comment ces indicateurs sont-ils produits

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn Plus