Territorial intelligence and local development. The restoring of results of the sociological inquiry in a microregional area. - HAL Accéder directement au contenu
Communication dans un congrès Année : 2007

Territorial intelligence and local development. The restoring of results of the sociological inquiry in a microregional area.

Résumé

In its first part the study intends to reunite a series of conceptual delimitations, the focused concepts being especially those of territorial intelligence, community development and governance. The second part of the study, dedicated to our more recent investigations in the Apuseni Mountains (Romania), starts with a short description of the studied territory: the micro-region Albac-Scărişoara-Horea (Alba county). In the sociological inquiry made in the micro-region, among other objectives, we mainly focused on the inhabitants' representations of the studied territory. The results of the sociological inquiry were then restored to the local actors, thus shaping an important instrument of settling territorial intelligence, community development and local governing in a micro-regional context.
În prima sa parte studiul îşi propune să reunească mai ales o serie de delimitări conceptuale, conceptele vizate fiind cu deosebire cele de inteligenţă teritorială, dezvoltare comunitară şi guvernanţă. A doua parte a studiului este consacrata unor investigaţii recente in Munţii Apuseni (România), plecand de la o scurta descriere a teritoriului studiat: micro-regiunea Albac-Scărisoara-Horea (Judetul Alba). În ancheta sociologica realizata în microregiune, între alte obiective, ne-am concentrat atentia asupra reprezentarilor pe care locuitorii le au în legatura cu spaţiul studiat. Rezultatele anchetei sociologice au fost restituite catre actorii din spaţiul studiat, unul din importantele instrumente ale inteligentei teritoriale, dezvoltarii comunitare şi guvernarii locale in spaţiul studiat.
Fichier principal
Vignette du fichier
INTI-2006-Alba-Pascaru.pdf ( 288.95 Ko ) Télécharger
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

halshs-00519844, version 1 (11-06-2014)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00519844 , version 1

Citer

Mihai Pascaru. Territorial intelligence and local development. The restoring of results of the sociological inquiry in a microregional area.. In International Conference of Territorial Intelligence, Sep 2006, Alba Iulia, Romania. p. 211-224. ⟨halshs-00519844⟩

Collections

INTI
145 Consultations
175 Téléchargements
Dernière date de mise à jour le 16/06/2024
comment ces indicateurs sont-ils produits

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn Plus