Tướng Giáp - người hùng và nghịch lý - Archive ouverte HAL Access content directly
Other Publications Year : 2013

Tướng Giáp - người hùng và nghịch lý

(1)
1
François Guillemot

Abstract

Cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là một điều bất ngờ, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng đó là sự ra đi của một nhân vật vĩ đại trong lịch sử thế giới. Cuộc đời của Tướng Giáp còn ẩn chứa nhiều dấu hỏi cần trả lời.
Not file

Dates and versions

halshs-00959987 , version 1 (17-03-2014)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00959987 , version 1

Cite

François Guillemot. Tướng Giáp - người hùng và nghịch lý. 2013. ⟨halshs-00959987⟩
157 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More