Regional analysis on subjective welfare. Romanians' major concerns on developing regions - HAL Accéder directement au contenu
Communication dans un congrès Année : 2007

Regional analysis on subjective welfare. Romanians' major concerns on developing regions

Résumé

Through the new developing regions created in Romania must bring into account the compensation of the population needs and the differentiated territorial expectations. According to Public Opinion Barometer (Oct. 2004), diseases, firstly, prices and the children's future, are the main concerns of the Romanians, with territorial (regional) differences. The sustainable development strategies may be more successful taking into consideration a psychosocial profile of the regions.
Prin regiunile de dezvoltare nou create în România trebuie să se ia în calcul compensarea nevoilor populaţiei şi aşteptările diferenţiate teritorial. Conform Barometrului de Opinie Publică (oct. 2004), boala mai întâi, apoi preţurile şi viitorul copiilor, sunt principalele temeri ale românilor, cu deferenţieri teritoriale (regionale). Strategiile de dezvoltare durabilă pot avea mai mult succes luând în considerare un profil psihosocial al regiunilor.
Fichier principal
Vignette du fichier
INTI-2006-Alba-Butiu.pdf ( 265.91 Ko ) Télécharger
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

halshs-00999771, version 1 (04-06-2014)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00999771 , version 1

Citer

Calina Ana Butiu. Regional analysis on subjective welfare. Romanians' major concerns on developing regions. International Conference of Territorial Intelligence, Alba Iulia 2006., Sep 2006, Alba Iulia, Romania. p71. ⟨halshs-00999771⟩

Collections

INTI
125 Consultations
81 Téléchargements
Dernière date de mise à jour le 16/06/2024
comment ces indicateurs sont-ils produits

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn Plus