Social Innovation in Translation: New Welfare Instruments in Turkey - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles SİYASAL: Journal of Political Sciences Year : 2019

Social Innovation in Translation: New Welfare Instruments in Turkey

(1) , (2)
1
2

Abstract

The concept of social innovation has grown in popularity in policy circles as a remedy both to government and market failure. We can usefully define social innovation as a new approach to meeting social needs by the empowerment of individuals through collaborative actions of governments, private enterprises, and civil society actors. The emergence of this new approach is best explained as a process of translation, by which we mean the movement of concepts across first sectoral and then national boundaries. In this process, imported elements are combined with existing ones to create new policy instruments. We first discuss the development of the social innovation approach through the translation of policy elements from the economic to the social sector. We then illustrate the further translation of policy elements across national borders through two Turkish examples of the use of smart cards to deliver social benefits.
Sosyal Inovasyon: Türkiye'deki Yeni Refah Devleti Politika Aracı Öz Yönetim ve piyasa başarısızlığına bir çare olarak görülen, sosyal inovasyon politika çevrelerinde giderek popülerlik kazanmaktadır. Sosyal inovasyonu, bireyleri güçlendirerek ve kar getiren işletmelerin ve sivil toplum aktörlerinin katılımı ile sosyal ihtiyacın karşılanabileceğini kabul eden yenilikçi bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz. Bu yeni yaklaşımın ortaya çıkışı, politika çevirisi kavramıyla açıklanabilir. Biz, politika çevirisini (policy translation), kavramların öncelikli olarak sektörel sonra da ulusal sınırlar arasındaki hareketi olarak tanımlamaktayız. Bu süreçte, ithal edilen elemanlar, var olan elemanlar ile birleşip yeni bir politika aracı yaratmaktadır. İlk olarak, sosyal inovasyon yaklaşımının gelişimini, politika unsurların ekonomik sektörden sosyal sektöre çevirisi (translation) aracılığıyla tartışacağız. Daha sonra da, ulusal sınırların ötesine geçen politika unsurların çevirisini sosyal refah yardımları için kullanılan iki akıllı kart örneği ile göstereceğiz.
Fichier principal
Vignette du fichier
SMYRL-02 sisayal.pdf (462.51 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

halshs-02524527 , version 1 (04-05-2020)

Licence

Attribution - NonCommercial - CC BY 4.0

Identifiers

Cite

Ceren Ark Yildirim, Marc Smyrl. Social Innovation in Translation: New Welfare Instruments in Turkey. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 2019, 28 (1), pp.99-115. ⟨10.26650/siyasal.2019.28.1.0010⟩. ⟨halshs-02524527⟩
103 View
150 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More