Διαχείριση της μετανάστευσης και άνιση ανάπτυξη: Οικονομικές γεωγραφίες των προσφυγικών καταυλισμών - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year :

Διαχείριση της μετανάστευσης και άνιση ανάπτυξη: Οικονομικές γεωγραφίες των προσφυγικών καταυλισμών

Managing Migration and Uneven Development: Economic Geographies of refugee camps

Gérer la migration et le développement inégal : géographies économiques des camps de réfugiés

(1, 2) , (3)
1
2
3

Abstract

Αντικείμενο του εισήγησης είναι οι οικονομικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τοπικών κοινωνιών, μετακινούμενων πληθυσμών και χωρικών διαστάσεων της διαχείρισης της μετανάστευσης. Επιχειρεί να ανιχνεύσει τις ποικίλες οικονομικές πρακτικές, συναλλαγές και σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από προσφυγικούς καταυλισμούς (camps). Στο επίκεντρο βρίσκονται βασικοί οικονομικοί δρώντες και οι επικαλυπτόμενες χωρικότητες στις οποίες δρουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δρώντες, μεταξύ τους και αρκετοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι δεν έχουν προφανή σχέση με τη μετανάστευση: κρατικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις, άτυπες συλλογικότητες, κάτοικοι, εργαζόμενοι/ες, ιδιοκτήτες ακινήτων. Δεν έχουν όλοι ισότιμη θέση, ωστόσο διασταυρώνονται με διάφορους τρόπους και ενίοτε αλληλοεπιδρούν σε αλληλεπικαλυπτόμενα δίκτυα, κινητοποιώντας «αναπτυξιακές» διαδικασίες σε πολλαπλές κλίμακες.

Keywords

Fichier principal
Vignette du fichier
& Βλαστού-Δημοπούλου - Πρόσφυγες & Ανάπτυξη (final11.10.22).pdf (298.58 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

halshs-03832016 , version 1 (27-10-2022)

Licence

Attribution - CC BY 4.0

Identifiers

  • HAL Id : halshs-03832016 , version 1

Cite

Filyra Vlastou Dimopoulou, Panos Hatziprokopiou. Διαχείριση της μετανάστευσης και άνιση ανάπτυξη: Οικονομικές γεωγραφίες των προσφυγικών καταυλισμών. «Πρόσφυγες ως μοχλός ανάπτυξης: Μαθήματα από το 1922 και προοπτικές» (Refugees as an engine of development: Lessons since 1922 and perspectives), Sep 2022, Thessaloniki, Greece. ⟨halshs-03832016⟩
0 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More